Comandamentul Logistic Întrunit funcţionează în subordinea Statului Major al Apărării şi are ca principală misiune asigurarea sprijinului logistic a forţelor militare aflate pe teritoriul naţional, precum şi a trupelor aflate în teatrele de operaţii

Gl. Lt. ZISU CĂTĂLINComandantul Comandamentului Logistic Întrunit

Gl. Mr. CRISTEA IONELLocțiitorul Comandantului Comandamentului Logistic Întrunit

Cdor. BRĂTULESCU RĂZVAN - GABRIEL Șeful de Stat Major al Comandamentului Logistic Întrunit

Top